SMATRATE LI DA INSTITUCIJE I MEDIJI U SVOJIM ODLUKAMA I ISTUPIMA PRIMARNO ŠTITE DJEČJE INTERESE?



Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!