Maganda ba na ang Wikang Filipino ay nadadagdagan ng ibang salita?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!