Wat is jou JENNIFER ZAMUDIO - TOP 20 Liedjies oor die afgelope 20 Jaar? Kies of voeg die liedjie/s by (indien dit nie gelys is nie) Miskien is jou keuse deel van my 2020 TWINTIG JAAR TOER! #ZAMJAM #DISMYDING #MAAKDITNETLEKKER #20JAARINAFRIKAANSClick here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!