Лекар на надеждата в КОЦ – Бургас

1,440 votes

д-р КРАСИМИР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
 
28% / 396 votes
д-р КОСТАНТИНА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА-СТОЯНОВА
 
27% / 395 votes
д-р ПАВЕЛ ПЕТРОВ ДОБРЕВ
 
10% / 144 votes
д-р ТИХОМИР СТЕФАНОВ ВЕЛЕВ
 
8% / 115 votes
д-р ПАВЕЛ ПЕТРОВ ХРУСАНОВ
 
5% / 77 votes
д-р НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КИСЕЛКОВ
 
6% / 85 votes
д-р АСЯ АНДРИАНОВА КОНСУЛОВА-КИРОВА
 
4% / 53 votes
д-р ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
 
2% / 28 votes
д-р ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА-НЕДЕВА
 
2% / 27 votes
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ
 
0% / 4 votes
д-р ТОДОР СЛАВОВ АНГЕЛОВ
 
0% / 5 votes
д-р ПРОДАН ЕФТИМОВ ПРОДАНОВ
 
1% / 14 votes
д-р НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
 
0% / 1 vote
д-р ХАМИС САЕДЕЛДИН АЛБЕЛТАЖИ
 
0% / 2 votes
д-р ДЕСИМИР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
 
0% / 0 votes
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГ
 
0% / 0 votes
д-р МАРГАРИТА ДОНЧЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА
 
0% / 4 votes
д-р ХРИСТО ДЕЧЕВ ДЕЧЕВ
 
1% / 8 votes
д-р ДОБРОМИР РАЙКОВ РАЙКОВ
 
0% / 0 votes
д-р БЛАГОВЕСТА РУМЕНОВА ГЕНЕВА
 
0% / 7 votes
д-р ИВАН БОЖИДАРОВ БИВОЛАРСКИ
 
1% / 11 votes
д-р ИВАН СТЕФАНОВ КАЗМУКОВ
 
0% / 3 votes
д-р МАРИЯ ДИМОВА ЛАЛЕВА
 
0% / 3 votes
д-р СНЕЖАНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА-ДОНЧЕВА
 
0% / 0 votes
д-р СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
 
0% / 1 vote
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
 
0% / 0 votes
д-р МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
 
0% / 4 votes
д-р НИНА СЕРГЕЕВНА ДОБРЕВА
 
1% / 11 votes
д-р СТЕФАН РАДОСЛАВОВ МИРИНЧЕВ
 
0% / 4 votes
д-р ТОМИ ДИМИТРОВ ТОШКОВ
 
0% / 0 votes
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
 
0% / 0 votes
д-р ПЕТКО ДОЧЕВ ПЕТКОВ
 
0% / 3 votes
д-р ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
 
0% / 2 votes
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
 
0% / 0 votes
д-р ПЕТЯ ХРИСТОВА ТУСЧИЕВА
 
0% / 4 votes
д-р РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
 
0% / 1 vote
ОРПОЗ И ДКБ
 
0% / 0 votes
д-р МАРГАРИТА ПЕЙЧЕВА МЕНДИЗОВА
 
0% / 3 votes
д-р МИХАИЛ СТОЙКОВ МИКОВ
 
0% / 5 votes
д-р ПЕТРАНКА СТОЯНОВА СТАМАТОВА-БУДАКОВА
 
0% / 0 votes
ЛЦХП
 
0% / 0 votes
д-р СТАНКО НИКОЛОВ ДАНДАНОВ
 
0% / 3 votes
д-р ЯРОСЛАВА АПОСТОЛОВА ПЕТРОВА
 
0% / 1 vote
ОАИЛ
 
0% / 0 votes
д-р АНЕТА БОГДАНОВА ДОНЧЕВА
 
0% / 0 votes
д-р АНИТА ПЕТКОВА МАРИНОВА
 
0% / 1 vote
д-р ДИМЧО ДУДОВ ДИНОВ
 
0% / 2 votes
д-р ЗАХАРИЙ АТАНАСОВ НОХЧЕВ
 
0% / 3 votes
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 
0% / 0 votes
д-р НЕВЕНА КОСТАДИНОВА КАЛОЯНОВА
 
0% / 0 votes
д-р СИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛАПЛЕВА
 
0% / 0 votes
ОТДЕЛЕНИЕ ОБР.ДИАГНОСТИКА
 
0% / 0 votes
д-р ЯСЕН НЕСТОРОВ ГРЪНЧАРОВ
 
0% / 2 votes
д-р ИВО МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
 
0% / 1 vote
д-р МАРИЯ ВЕЛЕВА КОЛЕВА
 
0% / 0 votes
д-р ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БАЛЕВ
 
0% / 0 votes
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 
0% / 2 votes
д-р НИКОЛА ДИМИТРОВ РАДЕВ
 
0% / 1 vote
д-р ЯНА ГЕОРГИЕВА НОНДЕВА-ТРОШАНОВА
 
0% / 4 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!