Специалист здравни грижи на надеждата в КОЦ – Бургас

725 votes

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ
 
0% / 1 vote
ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА САВОВА
 
1% / 4 votes
ВИОЛЕТА ДАНЧОВА МИТРЕВА
 
1% / 4 votes
ГАЛИНА ВЪТЕВА СКАРЛАТОВА
 
0% / 3 votes
ГАЛИНА ДИНКОВА НИКОЛОВА-ВАРДЕВА
 
15% / 109 votes
ИВАН ПЕТРОВ КАРАГЬОЗОВ
 
0% / 0 votes
КЕТИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГАКИЕВА
 
0% / 0 votes
МАРИЯ ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА-НИКОЛОВА
 
4% / 26 votes
НИНА ОБРЕЙКОВА АНТОНОВА
 
0% / 2 votes
ПЕПА ВЕЛЧЕВА СТАМАТОВА
 
0% / 0 votes
СЕВДА ИВОВА ПАРУШЕВА
 
0% / 0 votes
СТАНКА ДИМИТРОВА ХАРДАЛОВА
 
0% / 0 votes
СУЗАНА ПЕТРОВ
 
2% / 18 votes
ТАНЯ ВАСИЛЕВА САРАИВАНОВА-КЕРИНА
 
0% / 0 votes
ТЕОДОРА МИНЧЕВА КОШНИЧАРОВА
 
0% / 1 vote
ЦВЕТА ЛАЛЕВА СТАНКОВА
 
0% / 0 votes
ШЕНГЮЛ АЛИ ХАСАН
 
2% / 18 votes
Юлия Михалева Георгиева
 
0% / 0 votes
ОМО
 
0% / 0 votes
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДЖАНГОЗОВА
 
0% / 1 vote
ГАЛИНА КАНЕВА ОРНИК
 
0% / 0 votes
ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА
 
0% / 0 votes
ДОНКА ЯНЧЕВА ЦЕЛОВА
 
1% / 5 votes
ЕЛЕНА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА
 
1% / 6 votes
ЖЮЛИДЕ МЕХМЕД АЛИЕВА
 
0% / 1 vote
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ТРОНКОВА
 
0% / 2 votes
ИРИНА ДИМИТРОВА ГЕРМАНОВА
 
0% / 0 votes
ИРИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
 
0% / 0 votes
КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАНЕВА
 
0% / 1 vote
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОРОВА
 
0% / 0 votes
МАЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
 
0% / 1 vote
НАДЯ НИКОЛОВА СОТИРОВА
 
1% / 5 votes
НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
 
27% / 199 votes
ПРОЛЕТИНА ТОДОРОВА ТОМОВА
 
0% / 1 vote
РАДОСТИНА НИКОЛОВА САРАФОВА
 
1% / 7 votes
РАДОСТИНА РУСЕВА ТЕРЗИЕВА
 
0% / 0 votes
РОЗА СТЕФАНОВА БОГДАНОВА
 
0% / 0 votes
СЛАВКА ВАСИЛЕВА ДРАГИЕВА
 
0% / 0 votes
СОНЯ РАДЕВА СОФИЙКОВА
 
0% / 1 vote
ТОДОРКА ТЕНЕВА ТЕНЕВА
 
0% / 1 vote
ТОЛИАНА ЖЕКОВА КАРАВЕЛОВА
 
2% / 14 votes
ТОНКА НЕДЕЛЧЕВА МИХНЕВА
 
1% / 4 votes
ЯНА ДИМОВА ПЕТКОВА-КОСТАДИНОВА
 
17% / 126 votes
ЯНА ПЕТЕВА ЛАЗАРОВА
 
0% / 1 vote
АНИТА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА
 
1% / 5 votes
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
 
0% / 0 votes
ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
 
0% / 0 votes
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ИЛЧЕВА
 
0% / 2 votes
ЖАНА ТОНКОВА АЗОВА
 
0% / 0 votes
ЗОРКА ПЕТРОВА ДОНЕВА
 
0% / 2 votes
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА НЕДЕВА
 
0% / 0 votes
СЛАВИНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
 
0% / 2 votes
СТЕЛА СТЕФАНОВА КАМБУРОВА
 
0% / 2 votes
ХАВА АДЕМ МЕХМЕД
 
0% / 1 vote
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
 
0% / 0 votes
АНА ИВАНОВА ИВАНОВА
 
0% / 0 votes
ВАНЯ РУМЕНОВА БРАЙКОВА
 
0% / 1 vote
ВЕСКА РАДЕВА СЛАВОВА
 
0% / 0 votes
ВИОЛЕТА МАРЧЕВА СТАЙКОВА
 
0% / 0 votes
Гергана Георгиева Димитрова
 
0% / 0 votes
ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА МИШКАРОВА
 
0% / 1 vote
ДРАГОМИРА ВЕЛЕВА ТАНЧЕВА
 
0% / 0 votes
ЕКАТЕРИНА ТОМОВА РИМАС
 
0% / 0 votes
Зорница Стоянова Георгиева
 
0% / 1 vote
ИВЕЛИНА МИХОВА МИТКОВА
 
0% / 0 votes
МАРИЯ ДИКОВА ГОРАНОВА
 
0% / 2 votes
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
 
0% / 0 votes
МИЛЕНА ДИМОВА ТОДОРОВА
 
0% / 0 votes
НИКОЛИНА МИТКОВА ДЖИНАЛИЙСКА
 
0% / 2 votes
СВЕТЛАНА СТОЙКОВА ИВАНОВА
 
0% / 2 votes
СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ЖИВКОВА
 
0% / 0 votes
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
 
1% / 4 votes
ОНМ
 
0% / 1 vote
ВАНЯ СТОЙКОВА СЪБЕВА
 
0% / 1 vote
ИВЕЛИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
 
0% / 0 votes
ЛОРА ТОДОРОВА ПАВЛОВА
 
1% / 5 votes
ОРПОЗ И ДКБ
 
0% / 0 votes
БИСТРА ИЛИЕВА СТОЕВА
 
0% / 0 votes
ГАЛИНА ХРИСТОВА ИГНАТОВА
 
8% / 58 votes
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА
 
0% / 0 votes
ГИНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
 
1% / 5 votes
ДОРА ПЕТКОВА СТОЙКОВА
 
0% / 1 vote
ЗЛАТИНА ВАСИЛЕВА ЖЕЛЕВА
 
0% / 3 votes
РАДКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
 
0% / 1 vote
РАДКА ПЕТРОВА КЕРАЦИНОВА
 
0% / 0 votes
РАДОСТИНА ВЕЛИКОВА ШАПОВАЛОВА
 
0% / 0 votes
СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА ПОПОВА
 
0% / 0 votes
СТАМАТКА АТАНАСОВА ВЪРГОВА
 
0% / 1 vote
СТОЯНКА ПАВЛОВА ДРАГИЕВА
 
0% / 1 vote
ТАТЯНА ДИМОВА ДИМИТРОВА
 
0% / 3 votes
ТЕМЕНУГА ЛЮБОМИРОВА САМАРДЖИЕВА
 
0% / 3 votes
ХРИСТИНА НИКОЛОВА РАЙКОВА-ЯНЕВА
 
0% / 0 votes
ЯНКА АТАНАСОВА МИТРЕВА
 
0% / 0 votes
ЛЦХП
 
0% / 0 votes
АННА ИВАНОВА ПЕТРОВА
 
5% / 37 votes
БИНКА ЙОВКОВА ГЕОРГИЕВА
 
0% / 0 votes
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
 
0% / 0 votes
ОАИЛ
 
0% / 0 votes
АНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
 
0% / 0 votes
АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ПАЛЕТОВА
 
0% / 1 vote
АНЕТА ТОДОРОВА ТЕОЛОГОВА
 
0% / 0 votes
ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ОВЧАРОВА
 
0% / 0 votes
ГЕРГАНА ТОДОРОВА РАЙЧЕВА
 
0% / 0 votes
МАРИАННА ИЛИЕВА КОСТОВА
 
0% / 1 vote
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
 
0% / 0 votes
Мария Стоянова Дапчева
 
0% / 0 votes
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА
 
0% / 0 votes
РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА МАДЖАРОВА
 
0% / 1 vote
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 
0% / 0 votes
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА
 
0% / 1 vote
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
 
0% / 0 votes
ТЕОДОРА РУСКОВА МАРКОВА
 
0% / 0 votes
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА МИЛЧЕВА
 
0% / 0 votes
ОТДЕЛЕНИЕ ОБР.ДИАГНОСТИКА
 
0% / 0 votes
ДАРИНА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
 
0% / 0 votes
КРАСИМИРА ТОДОРОВА ПОПОВА
 
0% / 0 votes
МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА-СТОЯНОВА
 
1% / 6 votes
ТАНЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
 
0% / 0 votes
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 
0% / 0 votes
ЗВЕЗДЕЛИНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
 
0% / 0 votes
КРАСИМИРА СТРАТИЕВА КРЪСТЕВА
 
0% / 0 votes
МИГЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
 
0% / 0 votes
РАДОСЛАВА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА
 
1% / 4 votes
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА НЕДЯЛКОВА
 
0% / 2 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!