Teatrımız iyul və avqust aylarında fəaliyyət göstərərsə tamaşalarımızda iştirak etmək istərdinizmi?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!