האם ממשלת נתניהו עשתה הכל כדי לשחרר את שליט?

21 votes
כן
 
14% / 3 votes
לא
 
86% / 18 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!