คุณต้องการให้ Apple ปรับตัวอักษรบนคีบอร์ดภาษาไทยใน iOS 7 หรือไม่?

1,803 votes
ใช่ - ฉันต้องการให้ปรับเปลี่ยน
 
71% / 1,278 votes
ไม่ใช่ - ฉันชอบแบบเดิมก็ดีแล้ว
 
29% / 525 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!