Maganda ba na ang Wikang Filipino ay nadadagdagan ng ibang salita?

10 votes
OO
 
60% / 6 votes
HINDI
 
40% / 4 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!