Watter persentasie van die lidmate het volgens jou hierdie jaar geloftefeeste bygewoon? Wat dink jy?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!