Čo treba podľa vás urobiť s imunitou poslancov NR SR?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!