Votoni! Cili kandidat/e dëshironi të fitojë Zgjedhjet e 21 Qershorit 2015 në Bashkinë Mat (Bashkia Mat do të përfshijë këto njësi vendore: Bashkinë Burrel, Komunën Komsi, Komunën Lis, Komunën Derjan, Komunën Macukull, Komunën Rukaj, Komunën Baz dhe Komunën Ulëz) dhe në Bashkinë Klos (Bashkia Klos do të përfshijë këto njësi vendore: Bashkia Klos, Komuna Gurrë, Komuna Suc dhe Komuna Xibërr). Sondazhi do zgjasi 2 javë. Vota juaj është e fshehtë. Faleminderit!

360 votes

Adelina Farrici - (Kandidate për Bashkinë Mat e Partisë Socialiste dhe koalicionit të majtë)
 
37% / 132 votes
Nezir Rizvani - (Kandidat për Bashkinë Mat i Partisë Demokratike dhe koalicionit të djathtë)
 
34% / 121 votes
Valbona Kola - (Kandidate për Bashkinë Klos e Partisë Socialiste dhe koalicionit të majtë)
 
16% / 59 votes
Basir Çupa - (Kandidat për Bashkinë Mat i Partisë Demokratike dhe koalicionit të djathtë)
 
13% / 48 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!