Da su danas izbori, glasao/glasala bi za:

256 votes

Listu i Gradonačelnika iz koalicije SDP-DF
 
29% / 74 votes
Listu i Gradonačelnika iz Naše stranke
 
27% / 69 votes
Listu i Gradonačelnika iz koalicije SDA-SBB
 
22% / 57 votes
Izabrao/izabrala bi Listu nezavisnih kandidata i osobe koje do sada nisu bile politički aktivne
 
13% / 32 votes
Ne bih izašao/izašla na izbore
 
7% / 18 votes
Listu i Gradonačelnika iz neke druge političke opcije sa liste CIK-a
 
1% / 3 votes
Listu i Gradonačelnika neke od stranaka sa hrvatskim predznakom
 
0% / 0 votes
Glasao/Glasala bi za Listu kandidata jedne, a Gradonačelnika druge stranke
 
1% / 2 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!