คุณคิดว่า "เสนาเกมส์ปี 2559 นี้ คณะสีไหนมาแรงสุด" VOTE จ้า จะช้ากันทำไม วิ๊ดบูม

866 votes

1.คณะเมตตา (สีแดง)
 
17% / 151 votes
2.คณะกรุณา (สีเหลือง)
 
11% / 97 votes
3.คณะมุทิตา (สีชมพู)
 
34% / 294 votes
4.คณะอุเบกขา (สีแสด)
 
9% / 75 votes
5.คณะสุญญตา (สีฟ้า)
 
29% / 249 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!