หนังสือใหม่เล่มใดบ้าง ที่คุณกะไปสอยจากงานมหกรรมหนังสือระดับชาติรอบนี้ ?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!