איזה סוג הנצחה לעפרה חזה ומורשתה היית רוצה לראות בישראל ובעולם? How would you like Ofra Haza and her legacy to be memorialized in Israel and the world?

74 votes

הקמת מרכז מורשת/מוזאון Cultural center/museum
 
28% / 21 votes
בית ספר למוזיקה על שמה A music school named after her
 
20% / 15 votes
סרט דוקומנטרי מקצועי Professional documentary
 
18% / 13 votes
קרן לנזקקים או חולים על שמה ِA fund for needy/sick named after her
 
16% / 12 votes
שימוש בשיריה לפסקול בסרטים Her music used in soundtracks
 
9% / 7 votes
סדרה טלוויזיונית TV series
 
5% / 4 votes
Her Israeli hits like Tfila and Chai, etc to be remixed and relesed as an album so that a bee generation would be able to enjoy them
 
1% / 1 vote
EL AL Should name an Aircraft After Her
 
1% / 1 vote


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!