"เสนาเกมส์" 2561 คณะสีใดได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬา-กรีฑา

1,805 votes

คณะอุเบกขา (สีแสด)
 
34% / 619 votes
คณะเมตตา (สีแดง)
 
24% / 437 votes
คณะมุทิตา (สีชมพู)
 
19% / 334 votes
คณะกรุณา (สีเหลือง)
 
11% / 205 votes
คณะสุญญตา (สีฟ้า)
 
12% / 210 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!