[Bình chọn] Các chủ đề phân tích cổ phiếu cho ấn phẩm Q4-2019 và Q1-2020

281 votes

Chúng tôi đã đóng lại kết quả bình chọn

Cổ phiếu thanh khoản thấp, thị trường ngách hấp dẫn: VLB, VGR, TTD, MFS, WCS, ABC, ...
 
14% / 38 votes
Cổ phiếu sở hữu tài sản ẩn thông qua các BĐS đô thị: HTM, HEM, SDI, VEF, VNX, ...
 
14% / 38 votes
Nhóm cổ phiếu thuộc chuỗi giá trị ngành điện lực: PPC, NT2, BSA, S55, GEG, PC1, ...
 
12% / 33 votes
Nhóm cổ phiếu thuộc chuỗi giá trị ngành hàng không: HVN, ACV, AST, CIA, SAS, ...
 
11% / 30 votes
Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí/Tập đoàn PVN đã giảm giá khá mạnh: BSR, OIL, POW, PVS, PVB ...
 
9% / 25 votes
Cổ phiếu giao dịch OTC chúng tôi thấy thú vị
 
7% / 20 votes
Nhóm cổ phiếu ngành Dược phẩm: DHG, TRA, PME, IMP, DBD, ...
 
7% / 19 votes
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chuẩn bị niêm yết/giao dịch OTC: OCB, MSB, BVB, ...
 
7% / 19 votes
Cổ phiếu xứng đáng để bán khống (short-sell) nhất hiện nay
 
6% / 18 votes
Cổ phiếu BĐS khu công nghiệp quy mô nhỏ, thanh khoản thấp: MH3, SZL, DTD, BAX, TIP, CCI, ...
 
5% / 13 votes
Cổ phiếu thị trường quốc tế (global stocks) để học hỏi: Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Âu Châu, Hoa Kỳ, ...
 
3% / 8 votes
Nhóm cổ phiếu Cảng biển, Logistic: VSC, GMD, SGP, CDN...
 
1% / 4 votes
VTP, SCS
 
0% / 1 vote
STK - Sợi thế kỷ
 
0% / 1 vote
Vcs có phải là 1 case được định giá lại nhờ cttm Mỹ-Trung?
 
1% / 2 votes
INN
 
1% / 2 votes
DIG
 
0% / 1 vote
ngành dệt may
 
0% / 1 vote
Nhóm cổ phiếu Ngân hàng
 
1% / 2 votes
VIB
 
0% / 1 vote
Cổ phiếu ngắn kì thị trường giáo dục
 
0% / 1 vote
MIG, DP3
 
0% / 1 vote
VTP
 
0% / 1 vote
Định giá VEA
 
0% / 1 vote
VTP, AST, MSH
 
0% / 1 vote


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!